Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2014

domi0018
  Zabiorę cię, jakbyś była moja.
— Future Of Forestry - Slow Your Breath Down
Reposted fromIriss Iriss viakochajmnie kochajmnie

May 14 2014

domi0018

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakochajmnie kochajmnie

May 04 2014

domi0018
Krótki pocałunek
długi pocałunek
długi pocałunek
krótki pocałunek
długi pocałunek
krótki pocałunek
wdech i
krótki pocałunek i
krótki pocałunek.
— Filip Zawada
Reposted fromnikotyna nikotyna viakochajmnie kochajmnie

April 17 2014

domi0018
Reposted fromweightless weightless viapsychoviolet psychoviolet
domi0018
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz

April 09 2014

domi0018
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem “kurwa” osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromte-quiero te-quiero viarevalie revalie

April 07 2014

domi0018
I tylko przyjdź. Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
— William Szekspir
Reposted fromtimetolove timetolove viakochajmnie kochajmnie
domi0018
Reposted fromweightless weightless viakochajmnie kochajmnie

April 04 2014

domi0018
3309 1174 500
Reposted fromlavendowy lavendowy viayourheartbeat yourheartbeat
2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakochajmnie kochajmnie
domi0018
... gdy tak czekałam i czekałam ... w pewnej chwili przestało to być ważne. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromthreewords threewords viarevalie revalie

April 02 2014

domi0018
4555 f27b
Reposted fromohshit ohshit viapsychoviolet psychoviolet

March 31 2014

domi0018
Po prostu boję się, że będę sama, że nie będę miała z kim porozmawiać o tym, co mi się wydaje. No, ale wszystko sprowadza się do lęku, że oszaleję albo że niedługo umrę.
— K. Nosowska
domi0018
Mam już dosyć,
nie wiem co robić,
chcę to wyrzucić z głowy.
— Bonson/Matek
domi0018
6857 3392 500
Reposted fromcoerenza coerenza viayourheartbeat yourheartbeat
domi0018
domi0018
I nikt nie może zająć Twojego miejsca.
— photoblog
Reposted fromcappaque cappaque viayourheartbeat yourheartbeat
domi0018
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
domi0018
6343 c06f
Reposted fromte-quiero te-quiero viayourheartbeat yourheartbeat
domi0018

Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.Tęsknie.
— Wróć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl